Inhoud

De werking van DNS

In dit artikel ga ik in op de werking van DNS. DNS staat voor Domain Name System of Domain Name Server. Waarschijnlijk heb je om deze pagina te bereiken links aangeklikt, of je hebt het adres van deze pagina direct in de adresbalk ingetypt, of een combinatie van beide. In elk geval weet je inmiddels dat je deze website kunt bereiken door naar het adres www.tekstenuitleg.net te gaan. Domeinnamen zoals tekstenuitleg.net, startpagina.nl, microsoft.com, etc zijn voor mensen erg handig, omdat ze gemakkelijk te onthouden zijn. Computers communiceren echter liever met getallen dan met woorden. Op het internet communiceren computers onderling aan de hand van IP adressen. Dit zijn unieke rijen getallen in de vorm xxx.xxx.xxx.xxx. Op elk drietal x--jes kan een getal staan tussen 0 en 255. Op internet, maar ook op andere TCP/IP netwerken is iedere computer (servers, thuiscomputers, laptops, mobiele apparaten, etc) voorzien van zijn eigen unieke IP adres. Op de website whatismyip.com kun je zien wat het adres van de computer is waar je nu achter zit.

Mensen doen het liever met woorden en computers met getallen. Dat zorgt voor problemen, want we moeten of kiezen tussen beide, of een systeem hebben dat kan vertalen tussen domeinnamen en bijbehorende IP adressen. Dat is precies wat het domeinnaamsysteem doet.

Een name server bij bijvoorbeeld de internet provider zet domeinnamen om in ip adressen. Zo kun je door het gebruik van makkelijke namen zoals webhostingweb.nl, w3c.org en iana.org een webserver bereiken op een bepaald ip adres en aldaar (bijvoorbeeld) een website bekijken.

DNS, een gedistribueerd systeem

Het unieke aan het DNS systeem is zijn omvang en de enorme mate van distributie. Er zijn miljarden ip adressen in gebruik, er bestaan miljoenen domeinnamen en het aantal computers dat deze gegevens bijhoudt is ook enorm.

Het DNS systeem is een database met IP en domeinnaamgegevens die gedistribueerd is over een groot aantal computers wereldwijd. Deze computers (domain name servers) zorgen er gezamelijk voor dat overal ter wereld mensen op internet domeinnamen kunnen gebruiken in plaats van moeilijk te onthouden IP adressen om o.a. websites te bezoeken.

Een name server kun je zien als een grote tabel die domeinnamen op IP adressen projecteert. Voer je tekstenuitleg.net in in de adresbalk van je browser. Dan zal de DNS server bij jouw webhost gaan kijken welk IP hij opgeslagen heeft voor tekstenuitleg.net. Over dit proces meer op de volgende pagina. Een DNS server kent nooit alle domeinnamen. DNS servers werken samen en delen hun informatie.

  • Als een name server het ip adres van een bepaald domein niet kent, dan vraagt hij deze informatie aan een andere domain name server. Soms moet de name server die gebruikt wordt door jouw computer een meerdere andere name servers contacteren voordat er een bij zit die het ip adres bij een domeinnaam wél kent.
  • Als de name server het ip adres bij een domeinnaam te pakken heeft dan stuurt hij het ip adres terug naar degene die het ip heeft opgevraagd. Toen je een paar minuten geleden deze pagina opende met je browser kreeg de browser het IP adres van Tekstenuitleg.net aangereikt door de DNS server. De webbrowser kon vervolgens een verbinding aangaan met de webserver op het IP adres van Tekstenuitleg.net en deze pagina opvragen.

Zo werken de name servers binnen het DNS systeem samen om wereldwijd dagelijks miljarden domeinnamen om te zetten in ip adressen.

Elke domeinnaam heeft twee name servers waarin de ip-domein gegevens voor dat domein in staan. De name servers staan doorgaans bij de webhoster. Dat hoeft echter niet per sé. Je kunt als je wilt ook je eigen name server draaien of een andere partij uitkiezen om dit voor je te doen.