Inhoud

Spam filters

Spam filterszijn een populaire en redelijk effectieve methode om spam te stoppen.

  • Eenspamfilterbekijkt emailberichten en zoekt naar bepaalde woorden in emailberichten die kunnen duiden op spam. (Als je spam ontvangt kan je je wel voorstellen welke woorden dit kunnen zijn).
  • Een spamfilterkunnen lijsten bijhouden van servers die regelmatig spam versturen en email die van zo'n server komt blokkeren.

Spamfilters heb je in verschillende soorten en maten. In den beginne waren spamfilters programma's die simpelweg naar "foute" woorden in de titel en body van het emailbericht zochten. Zo'n spamfilter is echter erg makkelijk te omzeilen voor spammers. Het enige wat je hoeft te doen is woorden zoals bijvoorbeeld "sex" te schrijven als s/e/x en een simpel spamfilter is al gepasseerd. Naast dat zo'n spamfilter makkelijk te passeren is door spammers, kan het spamfilter makkelijk ook gewenste email blokkeren.

Spamfilters zijn gelukkig een stuk slimmer geworden met de tijd. Meer geavanceerde spamfilters gebruiken een combinatie van herkenningstechnieken om spam te stoppen. Ze tellen het aantal verboden woorden ten opzichte van het hele bericht, kijken of het bericht van een verboden ip adres komt en ze kunnen rekening houden met adressen die door de gebruiker als veilig gemarkeerd zijn. Zo kan een spamfilter op basis van meerdere en geavanceerdere criteria spam blokkeren. De technieken die spamfilters gebruiken om een spam email te herkennen kunnen erg geavanceerd zijn. Het herkennen van woordpatronen, thema's en semantiek (betekenis) in teksten is een onderwerp van veel studie.

Spam stoppen met een Bayesiaans spamfilter

Simpele spamfilters beoordelen email dus aan de hand van onder andere verboden worden en zijn daarom erg makkelijk te omzeilen. Een Bayesiaans spamfilter "leert" zichzelf wat gewenste mail is en wat spam. Voordat het filter spam goed kan onderscheiden van normale email moet het wel een tijdje leren. Meestal wordt daarom al direct na het installeren gevraagd om een grote partij spam en een grote partij normale email, zodat het spamfilter meteen een analyse kan maken van de eigenschappen van legitieme email tegenover die van spam.

Een Beyesiaans spamfilter kan onder andere naar de volgende dingen kijken om spam te identificeren en blokkeren:

  • De woorden in de body van het bericht uiteraard
  • De email headers (hierin staat informatie over de verzender en de servers die het bericht onderweg is tegengekomen)
  • De code. Een Bayesiaans spamfilter kan kijken naar het gebruik van obscure code in HTML emails.
  • Meta informatie. Op basis van de locatie van woorden en zinnen kan het spamfilter een algemeen beeld krijgen van de intentie van de email.

Een Bayesiaans spamfilter werkt over het algemeen beter dan een klassiek filter dat alleen naar verboden woorden kijkt, maar zoals gezegd duurt het even voordat het spamfilter optimaal werkt.

Spamfilters, waar aan te brengen

Spamfilters kunnen op verschillende plaatsen ingezet worden om spam te blokkeren. Ten eerste kan een spamfilter bij de gebruiker thuis toegepast worden. Er zijn op internet spamfilters verkrijgbaar die samenwerken met email clients zoals Outlook. Het voordeel van een spamfilter op je computer is dat je vaak veel controle hebt over de werking van het spamfilter. Het nadeel is dat je wel eerst alle emails moet downloaden van de email server voordat het spamfilter op je computer kan bepalen wat spam is en wat gewenste email. In feite is dit dus geen spam stoppen, maar spam uit laten zoeken door het spamfilter op jouw computer.

Een spamfilter kan ook bij de email provider staan. De berichten worden dan al bij de provider gescand door het spamfilter en de spam emails hoeven dus helemaal niet naar je computer gedownload te worden. Momenteel is een email adres met spamfilter een belangrijke extra bij ADSL aanbiedingen. De ervaringen met spam stoppen bij de provider zijn over het algemeen positief.

Als je thuis een netwerk hebt kan je binnenkomende email op de router laten scannen, zodat de netwerkgebruikers de spam niet in hun inbox krijgen. In dit geval worden alle berichten inclusief de spam ook gedownload naar de router en pas daar wordt de gestopt.