Inhoud

Client-server model

Het client-server model is een model waarin 2 programma's met elkaar communiceren en data uitwisselen. Het client en server programma kunnen beiden op een computer staan, maar ze kunnen ook gescheiden zijn door een netwerk en op 2 verschillende computers draaien. Een client programma doet een aanvraag (request) bij het serverprogramma. Het serverprogramma voert hierop handelingen uit en geeft informatie terug aan de client. Je ziet het client-server model overal om je heen. Geld opnemen bij een pinautomaat is waarschijnlijk de bekendste implementatie van het client-server model. Als je 20 Euro selecteert, dan stuurt de pinautomaat (client) een aanvraag naar de server: 20 Euro opnemen van rekening xx.xx.xx.xx. De server zal eerst checken of er genoeg geld op de rekening staat en zal vervolgens het signaal "OK" terugsturen naar de pinautomaat. De pinautomaat betaalt hierop 20 Euro uit en de server schrijft nog even 20 Euro van de betreffende rekening af.

Webservers kunnen requests ontvangen van verschillende client programma's. De webbrowsers Internet Explorer, Netscape en Mozilla Firefox zijn de bekendste. Maar een client hoeft niet altijd een webbrowser te zijn. Zoekmachines gebruiken bijvoorbeeld client programma's genaamd spiders om webpagina's automatisch te indexeren. Een client in het client-server model hoeft niet noodzakelijk een mens van vlees en bloed te zijn. Een webbrowser wordt bestuurd door een mens, maar de zoekmachine spider doet zijn werk volledig automatisch.

Het is niet strikt noodzakelijk om een webserver te gebruiken als je website aan het bouwen bent. Het is echter wel handig. Je ziet de website namelijk direct in de omgeving waar hij in terecht komt als je hem op de webserver plaatst. Bovendien is het zonder webserver niet mogelijk om root-relatieve links te maken, omdat er geen webserver aanwezig is die aangeeft wat de root directory is. Later meer over relatieve en absolute links.

In deze uitleg gebruik ik een simpele en gratis webserver: Abyss. Je installeert Abyss op je eigen computer, ofwellokaal, zodat je je webpagina's direct kunt testen. In Abyss kun je onder andere aangeven wat de root directory van de website is die je gaat maken. In de nu volgende pagina's ga ik in op HTML, de taal waaruit webpagina's zijn opgebouwd.