Inhoud

Je eerste HTML pagina

HTML is zoals gezegd een opmaaktaal. Je kunt er een webpagina mee opmaken. HTML is een taal die werkt met "tags". Een tag is een woord dat omsloten is door haken, bijvoorbeeld <b>. Tekst die tussen de <b>b</b>old tags <b> en </b> staat, wordtvet gedrukt.

Zo ziet een simpele HTML pagina eruit

<html> <br />   <head> <br />     <title> <br />       Zelf een website bouwen - Test1 <br />     </title> <br />   </head> <br />   <body> <br /> <br />     Hier komt alles wat op de pagina afgebeeld wordt, zoals tekst, plaatjes en ander media. <br /> <br />   </body> <br /> </html>

Dat ziet er vrij gemakkelijk uit nietwaar? Je ziet dat alle tags dubbel voorkomen. Je hebt bij HTML meestal een start tag, zoals<html> en een sluit-tag, zoals </html>. De HTML tags omsluiten het hele document. Daarbinnen heb je de <head> </head> sectie en de <body> </body> sectie. In de <head> komt algemene informatie over de pagina, waaronder de <title>. In de body van de HTML pagina komt alles wat je ook werkelijk in de browser zal zien als je de pagina daarin opent.

TIP:Open een tekst document (bijvoorbeeld Notepad. Geen Word!) en copy-paste de bovenstaande HTML in het tekst document. Sla het document op als hoera.html , open het met je webbrowser (dubbelklikken op het bestand) en zie daar, je eerste simpele HTML webpagina. Je ziet de titel in de titelbalk en de <body> tekst in het browserraam.