Inhoud

HTML links maken

Met de <a> </a> tags kun je een link maken. De <a> tag heeft een verplicht attribuut, namelijk "href".

Absolute links

<a href="http://www.zelfwebsitemaken.com/ artikelen/zelf_website_maken.html"> Zelf een website maken </a>

Dat lijkt me een eenvoudig stukje HTML. Er is echter wat meer te vertellen over het href attribuut. De link hierboven is een voorbeeld van eenabsolute link.Deze absolute link is een volledige link naar het 'zelf een website maken' artikel op www.zelfwebsitemaken.com. Je zou deze link op elke website kunnen plaatsen en hij zou werken. Een absolute link is een link die bestaat uit de domeinnaam plus het pad naar de gelinkte pagina of het pad naar een directory.

Relatieve links

Stel op pagina A staat een link naar pagina B en beide pagina's staan op www.zelfwebsitemaken.com. Waarom zou je in het href attribuut dan ook de domeinnaam opnemen? Je kunt voor linksvanje eigen websitenaarje eigen website daaromrelatieve linksgebruiken. Relatief aan de pagina waarop de link staat of relatief aan de directory waarin de website staat (root).

Voorbeeld: relatief aan de pagina (I)<br /> &lt;a href=&quot;test.html&quot;&gt; Klik hier om naar test.html te gaan &lt;/a&gt; <br /> <br /> Dit is een relatieve link naar het bestand test.html. In dit geval gerelateerd aan de pagina waarop de link staat. De pagina test.html zal dus in dezelfde directory moeten staan als de pagina waarop deze link aggebeeld staat.

Voorbeeld: relatief aan de pagina (II)<br /> &lt;a href=&quot;testmap/test.html&quot;&gt; Klik hier om naar testmap/test.html te gaan &lt;/a&gt;

Dit is een relatieve link die verwijst naar de pagina test.html in de directory testmap. Stel deze link staat op de pagina (zelfwebsitemaken.com)/super/super.html dan verwijst de link naar de pagina (zelfwebsitemaken.com)/super/testmap/test.html. Bij deze link wordt dus eerst in de directory van de huidige pagina gezocht naar de directory &quot;testmap&quot; en binnen de directory &quot;testmap&quot; wordt vervolgens het bestand &quot;test.html&quot; gezocht. De server kijkt dus omlaag in de directory structuur naar de directory testmap.

Voorbeeld: relatief aan de pagina (III)<br /> &lt;a href=&quot;../testmap/test.html&quot;&gt; Klik hier om naar testmap/test.html te gaan &lt;/a&gt;

Dit is bijna dezelfde link als in voorbeeld (II), ware het niet dat nu in de directorybovende huidige directory gekeken wordt. De server kijkt dus omhoog in de directory structuur. Als je deze link op de pagina (zelfwebsitemaken.com)/voorbeeld/hetiswat.html zet, dan verwijst de link naar de pagina (zelfwebsitemaken.com)/testmap/test.html. Eerst stapt de server 1 niveau omhoog in de directory structuur, zodat-ie in (zelfwebsitemaken.com)/ terecht komt (de website &quot;root&quot; of &quot;/&quot;), vervolgens zoekt-ie in de root directory de directory &quot;tesmap&quot;. Binnen de directory &quot;testmap&quot; wordt het bestand test.html opgevraagd.

Je kunt de server ook meerdere directory&#039;s omhoog laten zoeken door ../../directory/pagina.html of ../../../pagina.html, etc. te gebruiken. Of meerdere directory&#039;s naar beneden: testmap/nogeendir/ennogeendir/pagina.html.

Voorbeeld: relatief aan de website root (I)<br /> &lt;a href=&quot;/testmap/test.html&quot;&gt; Klik hier om naar /testmap/test.html te gaan &lt;/a&gt;

Een link relatief aan de website root herken je aan de / aan het begin van het href attribuut. / is een andere manier van &quot;root&quot; zeggen. De root is een algemene term waarmee de hoogste map in een directorystructuur aangegeven wordt. Op een Windows computer zou C:\ bijvoorbeeld de &quot;root&quot; zijn. In het voorbeeld op pagina 2 heette de root directory &quot;httpdocs&quot;. Bij een root-relatieve link begint de server vanaf de website root te zoeken. De bovenste link verwijst dus altijd naar (zelfwebsitemaken.com)/testmap/test.html, onafhankelijk van op welke pagina binnen www.zelfwebsitemaken.com de link staat.

Welke links gebruiken?

In elk geval is het aan te raden om als het mogelijk is relatieve links te gebruiken. Als je van domein zou veranderen moet je namelijk alle domeinnamen in absolute links vervangen. Persoonlijk prefereer ik om root-relatieve links te gebruiken, omdat deze altijd naar de juiste plek verwijzen, ook als je de pagina waarop de link staat in een andere directory zet. Bij een root-relatieve link begint de server namelijk altijd op dezelfde plek met zoeken: de root directory.