Inhoud

Zelf een website maken

Zelf een website maken is bij uitstek iets dat je goed van het internet kan leren. Er zijn talloze sites die uitleggen hoe je zelf een website kan maken met HTML, de taal waaruit webpagina's opgebouwd zijn. In deze uitleg probeer ik een breed beeld te geven van wat er komt kijken bij het zelf maken van een website. Deze uitleg bespreekt naast alleen HTML een aantal andere belangrijke aspecten van webontwerp.

HTML en semantiek

Webpagina's zijn opgebouwd uit HTML. HTML is een relatief eenvoudige opmaaktaal die werkt met tags. Zo kun je bijvoorbeeld een paragraaf maken met de <p> tags: <p>paragraaf tekst</p>. Met HTML kun je onder andere plaatjes en tekst op de pagina positioneren, headings, paragraafjes, links en tabellen maken en nog veel meer. De tags waaruit HTML bestaat hebben echter soms nog een ander effect dan alleen de visuele presentatie van tekst en plaatjes in de browser. Ze zeggen iets over hetgeen ze omsluiten (semantiek). Rekening houden met semantiek maakt je webpagina duidelijker voor client programma's zoals webbrowsers en zoekmachine spiders. Dit kan o.a. een voordeel opleveren bij zoekmachine positionering.

Website structuur

Websites zijn gevat in een directory structuur. Je kunt aparte directory's maken voor artikelen, plaatjes, etc. Zeker bij een website die zal groeien is het zaak om een slimme structuur te bedenken die logisch in elkaar zit voor zowel de gebruiker als de beheerder. De directory structuur op de server wordt vertaald in de webadressen (URLs) van de pagina's.

HTML cursus

In de HTML cursus ga ik in op de HTML die je nodigt om het HTML template te begrijpen dat gepresenteerd wordt.

HTML template

Een HTML template is een blauwdruk van een webpagina. Telkens als je een nieuwe webpagina gaat maken neem je de template als uitgangspunt. Je maakt dus een keer een HTML pagina die je hergebruikt.

Webserver

Een webserver is een programma dat aanvragen voor bepaalde bestanden accepteert. Als je bijvoorbeeld /contact.html intypt in de adresbalk van de browser, dan vraagt de browser om de pagina contact.html aan de webserver. De webserver zoekt de pagina in kwestie op de harde schijf en als-ie gevonden wordt verstuurt-ie de pagina naar de browser. Voor het zelf maken van een website op je computer heb je niet per se een webserver nodig, maar om nader te noemen redenen maken we bij deze uitleg gebruik van de gratis en eenvoudige webserver "Abyss". Je installeert deze op je computer zodat je de website direct in een goede omgeving kan testen.