Inhoud

Website structuur

Webpagina's zijn opgemaakt met HTML. Aan deze opmaaktaal wordt in het vervolg van deze uitleg veel aandacht besteed. Een eenvoudige website bestaat uit een verzameling webpagina's (HTML bestanden), wat plaatjes en wellicht wat andere bestanden. De bestanden voor een webpagina zijn net zo geordend als op je eigen computer: in een directory structuur directory-structuur. De structuur van een website van een online schoenenenverkoper (www.shoeshopper.nl) zou er als volgt uit kunnen zien. Links is de weergave op een Windows computer. Rechts is de weergave op de webserver, ofwel op internet.

Windows explorer Webserver (via FTP client)
directory structuur lokaal directory structuur web server

c:\web en /httpdocs/- Een website heeft op een computer of webserver altijd een eigen directory. In deze directory komen alle bestanden te staan die via internet opvraagbaar moeten zijn. Dat zijn dus de webpagina's (HTML bestanden), plaatjes die op de webpagina's staan, etc. Je komt vaak verschillende benamingen tegen voor deze "website directory". Veel gebruikte variaties zijn "root", "site root" of "web root".

Derootvan de schoenmaker website is in dit voorbeeld dus de directory c:\web\ op de Windows computer en /httpdocs/ op de webserver. Je kunt in gedachte c:\web\ of /httpdocs/ vervangen door de domeinnaam van de website, bijvoorbeeld www.schoenmakersite.nl. Als je op je eigen computer een website gaat maken, dan kun je zelf een toepasselijke naam verzinnen voor de root directory. De root directory op een webserver heet vaak "htdocs", "httpdocs" of "web". Omdat web servers vaak een Unix/Linux variant als besturingssysteem hebben zie je slashes (/) in plaats van de back-slashes (\) die je van Windows gewend bent.

index.html- index.html is dehomepagevan een directory. Als je www.shoeshopper.nl intypt in de adresbalk wordt er op de web server van www.shoeshopper.nl als eerste naar het bestand index.html gezocht in de root directory. Dit is dus de homepage of "front page" van de website. Maar ook voor andere directory's dan de website root geldt dat er als eerst naar index.html gezocht wordt als er geen specifiek bestand is opgegeven. Als je www.shoeshopper.nl/plaatjes/ intypt zal er gezocht worden naar index.html in de map met plaatjes, etc. (Opmerking: de naam van de 'standaard' pagina die in een directory wordt opgevraagd is niet altijd alleen index.html. Er kunnen meerdere standaard bestandstypes opgegeven worden, zoals default.html, home.html of index.php)

Deoverige HTML bestandenin de root zijn de webpagina's waaruit de site bestaat. Damesschoenen.html zou een pagina kunnen zijn waarop de damesschoenen staan die www.schoenmakersite.nl in het assortiment heeft.

Plaatjesworden los van webpagina's bewaard. Je kunt ze daarom voor het overzicht het beste in een aparte directory stoppen. HTML kan op elk punt in een webpagina een plaatje uit de plaatjes directory laten verschijnen. Daarover later meer.