Inhoud

Firewall

Een firewall beschermt je computer tegen inbrekers door communicatiepoorten op je computer dicht te zetten en door datastromen over open poorten te monitoren. Een firewall kan ervoor zorgen dat er geen verbinding gemaakt kan worden met een bepaalde service op een netwerk. Zeker firewalls voor Windows houden vaak rekening met de aanwezigheid van een (Windows) netwerk. Maar voor de zekerheid kun je de firewall uit zetten om te testen of deze misschien een bepaalde verbinding blokkeert. Als je je netwerk test is het aan te raden om dit te doen, omdat sommige firewalls 'ping requests' blokkeren. Op pingen kom ik later uitgebreid terug. Uiteraard moet de firewall na wel weer aan gezet worden als je klaar bent met het testen van je netwerk.