Inhoud

Processen controleren

Wat is een proces?

Als een computer teveel te doen heeft kan hij traag worden. Het werk dat een computer verricht is onderverdeeld inprocessenen processen zijn onderverdeeld inthreads. Een proces is een 'container' waarbinnen een programma zijn werk verricht. Dat klinkt vast erg vaag. Druk in Windows XP eens op CTRL + ALT + DEL en kies vervolgens 'Taakbeheer' (Task Manager). Je ziet het volgende scherm.

Computer

Je ziet een rij met procesnamen en voor elk proces het processorgebruik (CPU) en het geheugengebruik (Mem usage). Het processorgebruik wordt uitgedrukt als percentage en het geheugengebruik in megabytes.Let op:Het proces "System Idle Process" of "Niet-actieve Systeemprocessen" is het "niets" of "idle" proces. Dit proces geeft aan voor hoeveel procent de computer niets doet.

Het werk dat een programma verricht is onderverdeeld in een of meer processen. Processen zijn op hun beurt onderverdeeld in threads. Threads zijn niet direct zichtbaar in Taakbeheer. Je kunt ze zichtbaar maken door Beeld > Kolommen Selecteren te kiezen en vervolgens 'Aantal threads' te kiezen.

Bij het tabbladopstartenzie je de programma's die automatisch gestart worden bij het starten van Windows. Door het vinkje voor een programma weg te halen zorg je ervoor dat het niet meer opstart.Let op!Zoek van te voren goed uit wat je uit zet. Als je de verkeerde programm's uitschakelt kunnen programma's die ervan afhankelijk zijn opeens niet meer werken. Ook hier is het verstandig om van te voren op internet te zoeken wat het programma doet en of je het veilig uit kunt schakelen.