Inhoud

De een op een relatie

De één op één relatie tussen tabellen komt niet heel vaak voor. Bij de één op één relatie heeft elke rij in tabel A 0 of 1 corresponderende rij in tabel B. Deze relatie wordt weleens gebruikt om de tekortkomingen van een databasesysteem te omzeilen door bijvoorbeeld een tabel op te delen om prestatiewinst te behalen.

Merk op dat elkeindividuele tabelvol zit met 1 op 1 relaties: de relatie tussen de primaire sleutel en de rest van de gegevens op die rij is een 1 op 1 relatie, of laat ik zeggenzou dat moeten zijnals je het relationeel model helemaal volgt. Een voorbeeldje: in de biertabel op de vorige pagina is Gentse Tripel in een 1 op 1 relatie gekoppeld aan de primaire sleutel 157. Dit is precies de reden dat 1 op 1 relatiestussen tabellenniet vaak voorkomen.

Een relationeel database-ontwerp is zoals je hebt gelezen een verzameling van tabeldefinities, waarin gegevens in verschillende tabellen gekoppeld zijn in relaties. Voor het kiezen van de juiste relaties tussen gegevens formuleert het relationeel model een aantal 'normaalvormen'. In het volgende hoofdstuk ga ik in op het doel van normaliseren en de taken die hierbij horen.