Inhoud

Databasegeschiedenis

Vroeger, toen informatici nog stoffige jasjes en grote brillen droegen, werden gegevens opgeslagen in 'platte bestanden', in het Engels 'flat files'. Flat files zijn tekstbestanden waarin gegevens gescheiden door komma's of tabs zijn opgenomen. Met behulp van een programma kunnen deze gegevens uit het bestand gelezen worden. Het programma herkent de komma's of tabs (scheidingstekens) en kan zo gegevens uit het bestand selecteren.

flat

Deze flat files doen hun werk, maar erg efficient zijn ze niet als ontwerp voor een database. Om bijvoorbeeld de 'Cursus Relationele Database Ontwerpen' te selecteren in bovenstaande flat file moet het programma alle regels stuk voor stuk afzoeken totdat de cursus gevonden is.

Definition: Flat files are data files that contain records with no structured relationships. Additional knowledge is required to interpret these files such as the file format properties. bron: databases.about.com

In een relationele database worden gegevens geordend in tabellen. Dit maakt het onder andere mogelijk om snel specifieke gegevens te selecteren. Hieronder staan de gegevens uit de flat file in een databasetabel.

Microsoft Accessis een uitgekleed RDBMS. Het mist sommige functies van een professioneel RDBMS en is bedoeld voor kantoor- en thuisgebruik.

Een database-ontwerp maak je niet voor een bepaald RDBMS. Het ontwerp van de database is onafhankelijk van het databasesysteem, zolang je een relationeel databasesysteem (RDBMS) gebruikt. Je zou de database die we in deze cursus ontwerpen op elk van bovengenoemde database-systemen kunnen maken.