Inhoud

Voordelen en mogelijkheden van relationele databases

Naast het snel opzoeken van informatie heeft een relationele database nog een aantal voordelen.

  • Een relationele database kan gegevens in verschillende tabellen relateren door het gebruik vansleutels. Daardoor kunnen gerelateerde gegevens uit verschillende tabellen tegelijk opgevraagd worden.
  • Efficiente opslag van gegevens. Gegevens worden maar één keer en op één plek zijn opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat een wijziging of verwijdering van informatie altijd maar op één plek hoeft te gebeuren.
  • Met een relationele database kan je regels opstellen voor het soort gegevens dat in een veld opgeslagen kan worden. Zo kun je onder andere datumvelden, tekstvelden en numerieke velden aanmaken.
  • Integriteit van gegevens. Door het formuleren van de juiste relaties van tabellen kun je de integriteit (correctheid, betrouwbaarheid) van de gegevens die zijn opgeslagen beter garanderen.
  • De meeste relationele databasesystemen kennen een rechtenstructuur, waarmee aan verschillende gebruikers verschillende rechten toegekend kunnen worden. Zo kun je het recht hebben om gegevens uit de database te op te vragen, maar niet om nieuwe gegevens in te voeren.
  • Relationele databases zijn geavanceerde programma's die geoptimaliseerd zijn voor bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld het zoeken door numerieke velden, data sorteren, etc. Deze technologie maakt het mogelijk om zeer snel gegevens te zoeken en te presenteren.
  • Voor het bevragen van een relationele database is een krachtige 'query taal' beschikbaar met de naam 'Structured Query Language' (SQL). Deze taal maakt het onder andere mogelijk om zeer geavanceerde gegevensselecties te maken uit de database.
  • Het relationeel is een standaard, net als SQL, de taal om relationele database te bevragen. Standaardisering maakt het mogelijk om gegevens uit de ene database vaak relatief eenvoudig naar de andere database over te zetten.

Voor nu laat ik SQL buiten beschouwing, omdat ik me puur op de database wil richten. Een cursus SQL staat echter op het programma. Houdt de site dus in de gaten.