Inhoud

Inleiding cursus Java voor beginners

Java is een programmeertaal die voor veel doeleinden gebruikt wordt. Met Java kun je webapplicaties, desktop-applicaties en mobiele applicaties bouwen. In deze cursus Java leer je hoe Java werkt en hoe je een zéér eenvoudige applicatie maakt met Java. Op deze pagina krijg je een korte inleiding in de werking van Java, om vervolgens van start te gaan met het maken van een eenvoudig programma in Java.

Een gecompileerde taal

Java is een gecompileerde programmeertaal. Dat wil zeggen dat de broncode die je in Java schrijft niet direct gelezen wordt door de computer waar de code op draait. De Java code wordt eerst omgezet naar een machinetaal door een 'compiler'. Deze machinetaal heet bytecode bij Java.

Bytecode is een stuk lastiger te lezen dan Java code en als programmeur lees je het dan ook nooit direct. Veel Java-programmeurs hebben zelfs nog nooit bytecode in levende lijve gezien.

Java naar bytecode

Java broncode wordt gecompileerd naar bytecode door de compiler

Waarom compileren?

Bij compileren wordt een "high level" taal (zoals Java dus) omgezet een een taal van een lagere orde, zoals bytecode in geval van Java. Het belangrijkste voordeel van gecompileerde code is snelheid. Computers kunnen een machinetaal sneller uitvoeren dan een high level taal als Java. 

Platformonafhankelijk

Java is platformonafhankelijk. Dat wil zeggen dat je Java code kunt draaien op alle mogelijke platformen, zoals Windows, Unix en Mac OS. 

De Java Virtual Machine

Java bytecode wordt uitgevoerd door een Java Virtual Machine, ofwel JVM. De JVM is een programma dat de Java bytecode uitvoert. Java is platformonafhankelijk, omdat er JVMs bestaan voor elk besturingssysteem.

Op de volgende pagina van deze cursus Java lees je hoe je Java installeert en hoe je een klein programma maakt.